Prečo je lepšie nemať príliš veľké srdce?

MUDr. Katarína Kosová | 26.06.2020
žena sa drží za srdce a cíti bolesť

Činnosť srdca je pre nás samozrejmá, kým je všetko v poriadku. Prečo nie je pre nás dobré mať doslova veľké srdce?

Aké problémy nám môže zväčšené srdce spôsobiť? Čo znamená šelest srdca? Existuje skutočná fyzická bolesť srdca?

Srdce: zoznámte sa

Naše srdce je špeciálny sval, ktorý je rozdelený na štyri hlavné oddiely: pravú a ľavú predsieň, a pravú a ľavú komoru. Pravá časť prijíma odkysličenú krv z celého tela a vytláča ju do pľúc. Ľavá časť prijíma okysličenú krv z pľúc a vytláča ju do celého tela.

Srdce rytmicky pumpuje všetku krv v našom tele, aby bol neustále zachovaný tok kyslíka a živín pre každú bunku. Zároveň, odvádza odpadové produkty z buniek. Srdce sa približne stotisíc-krát denne naplní krvou.

Napriek tejto obrovskej práci je zdravé srdce relatívne malé. Dĺžku má približne cca 12 cm. Váži okolo 300 g u mužov a 250 g u žien. Je uložené za hrudnou kosťou a rebrami. Zasahuje viac do ľavej časti hrudníka, menej do pravej.

Aby srdce mohlo pracovať a rytmicky sa stiahnuť, obsahuje aj špeciálne bunky. Tieto bunky vytvárajú a vedú elektrický vzruch. Ak niektoré z týchto buniek nefungujú správne, vznikajú arytmie – poruchy srdcového rytmu.

počítačová grafika srdca s priľahlými cievami

Zdroj foto: Adobestock.com

Srdce a jeho funkcie

Srdcová frekvencia

O rytmickej činnosti srdca nás informuje tep srdca. Môžeme si ho nahmatať na rôznych tepnách (napríklad meranie na zápästí) alebo ho počuť fonendoskopom priamo nad srdcom, prípadne ho vidieť na EKG alebo ultrazvukovom vyšetrení srdca.

Normálne hodnoty tepu srdca (srdcová frekvencia) sú 60-100 úderov za minútu. Znamená to, že za minútu vyšle elektrický generátor v srdci 60-100 impulzov, ktoré sa prenášajú elektrickými dráhami v srdci a spôsobujú stiahnutie príslušných úsekov srdcovej svaloviny. Toto stiahnutie vypudí krv do obehu a nazývame ho systola. Po nej nasleduje diastola, pri ktorej sa steny srdca uvoľnia a srdce sa plní krvou.

A aký je rozdiel medzi pulzom srdca a tepom srdca? Žiadny, tieto pojmy vyjadrujú to isté.

Krvný tlak

Krvný tlak vyjadruje tlak, ktorým krv vypudená zo srdca tlačí na steny tepien.

Systolický krvný tlak je vyšší, pretože pri systole sa srdce stláča a cievy plní pod tlakom.

Pri diastole sa srdce plní pasívne krvou pritekajúcou zo žíl, preto je diastolický tlak krvi v tepnách v tejto fáze nižší.

Normálne hodnoty tlaku sú pod 120/80 mmHg. Prvé číslo je systolický tlak, za lomkou diastolický.

Infografika - Čo treba vedieť o pulze?

Búšenie srdca

Niekedy vás na poruchu srdcového rytmu upozorní búšenie srdca. Nie vždy tento prejav znamená arytmiu, a teda ani ohrozenie vášho zdravia.

Ak častejšie pociťujete búšenie srdca, je to dôvod na návštevu všeobecného lekára. Všímajte si, či sa u vás neobjavujú aj mdloby, točenie hlavy, pády, nevoľnosť, potenie a ťažkosti s dýchaním.

Búšenie srdca môžete vnímať pri ľahnutí si do postele a v pokoji, bez toho, aby ste mali zrýchlený pulz. Vtedy je často príčinou vysoký tlak.

Ak si všimnete príliš rýchly pulz srdca v pokoji, nemusí to tiež nič znamenať. Ak však trvá pridlho, môže signalizovať problémy. Spozornejte, ak ste mávali pokojovú pulzovú frekvenciu 70 a odrazu máte 110.

Keď si všímate nepravidelný pulz, navštívte lekára, aby vám natočil EKG záznam a vylúčil arytmiu, napríklad fibriláciu predsiení.

Vynechávanie srdca, preskakovanie srdca

Občas môžete cítiť preskakovanie srdca, keď sa vám srdce akoby zatrepotalo, alebo tiež vynechávanie srdca, akoby vynechalo niektorý zo svojich pravidelných úderov.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o extrasystoly – údery, akoby nad rámec bežných pravidelných úderov srdca. Aj u zdravých ľudí sa občas objavia, nemusia preto znamenať žiaden problém.

Ak máte pocit, že sa to stáva často alebo máte aj iné ťažkosti spojené s týmito stavmi – napríklad závraty alebo slabosť, navštívte svojho lekára.

Ak v EKG zázname nezachytí nič podozrivé, lekár vám môže  odporučiť EKG holter, ktorý zaznamenáva aktivitu vášho srdca počas 24 hodín alebo aj niekoľkých dní.

Hypertrofia srdca alebo zväčšené srdce

Ak niekto má veľké srdce, je to pozitívna správa len v prípade, že to nemyslíme doslovne. Skutočne zväčšené srdce zvyčajne znamená najmä zväčšenie, čiže hypertrofiu ľavej komory. Tá má za úlohu pumpovať krv do väčšiny nášho tela, a teda má čo robiť.

Ak nie je niečo v poriadku, srdce za každú cenu chce udržať svoju funkciu, a tak reaguje zväčšením svaloviny a zhrubnutím stien. Stáva sa tak napríklad pri vysokom krvnom tlaku.

Tepny nie sú dostatočne poddajné, kvôli zvápenateniu tlak v nich stúpa a srdce tak pracuje proti väčšiemu odporu. Keď máte vysoký krvný tlak, môžete trpieť aj na aterosklerózu, ktorá zužuje priesvit ciev.

Hypertrofická svalovina sa odlišuje od normálnej svaloviny srdca. V takejto svalovine často vznikajú oblasti nedokrvenia, ktoré sa môžu meniť na väzivo. Preto hypertrofia srdca výrazne zvyšuje riziko infarktu myokardu, zlyhania srdca, náhlej smrti a arytmií.

mladý muž drží v náručí predmet v tvare červeného srdca

Zdroj foto: Adobestock.com

Bolesť srdca

Keďže srdce máme uložené vo vnútri hrudníka, nie je vždy ľahké rozlíšiť príčinu bolestí na hrudníku. Bolesť na hrudníku môže vychádzať nielen zo srdca, ale aj pľúc, žalúdka či rebier.

Ak cítite bolesť na hrudníku, tlak, ťažobu, prípadne pálenie, môže ísť o bolesť srdca. Najmä ak cítite aj potenie, slabosť, ťažkosti s dýchaním, závrat.

Ak sa bolesť objaví pri námahe a v pokoji prejde, signalizuje pravdepodobne ischemickú chorobu srdca – zúženie koronárnych ciev vyživujúcich srdce. Tento stav vyžaduje liečbu.

Naopak, ak cítite pichanie pri srdci pri nádychu a na jednom konkrétnom mieste, skôr môže ísť o bolesť prenesenú z chrbtice alebo spojenia rebra a hrudnej kosti. Bolesť súvisiaca s dýchaním býva spojená aj s ochorením pľúc.

Šelest srdca

Niekedy lekár pri počúvaní fonendoskopom začuje šelest na srdci.  Je to zvuk rôznej frekvencie, ktorý sa líši od bežných úderov srdca. Hoci vás to môže naľakať, príčiny nebývajú vždy vážne. Šelest spôsobujú rôzne poruchy samotného srdca, ale býva aj príznakom anémie či porúch štítnej žľazy. Všeobecný lekár pátra po príčine šelestu, či vám nehrozí ochorenia srdca.

Šelest môžeme počuť až u polovice detí do 10 rokov, vo väčšine príznakov súvisí s hyperkinetickou cirkuláciou (rýchlym tokom krvi), dieťa z neho „vyrastie“.

Kedy poruchy srdca prerastajú do fibrilácie predsiení?

Hoci fibrilácia predsiení je predmetom výskumov, vedci zatiaľ stále presne nepoznajú mechanizmus jej vzniku, ale poznajú rizikové faktory.

Arytmia – a teda aj fibrilácia predsiení – vzniká pri poruche elektrických dráh v srdci, ak vodivé dráhy nefungujú tak, ako by mali a/alebo iné bunky myokardu vedú elektrický vzruch namiesto nich.

Akékoľvek väzivo v srdcovom svale zvyšuje riziko arytmie, pretože nevedie elektrický vzruch tak ako bunky vodivého systému srdca. Väzivo vzniká pri hojení poškodenia. V prípade srdca je to často poškodenie pri nedokrvení srdca – pri infarkte či drobných nedokrveniach častých pri hypertrofickom srdci.

K arytmii je náchylnejšie srdce s poškodenými chlopňami, vrodenými srdcovými chybami, ischemickou chorobou srdca. Arytmiu môžu spustiť vonkajšie činitele ako kofeín, stimulačné drogy, alkohol či tabak.

Pre vznik arytmií je rizikový aj vysoký krvný tlak, pretože pri ňom často vzniká hypertrofia srdca. Hypertrofická svalovina nemá vlastnosti zdravej svaloviny a je náchylná na vznik arytmií.

mladá žena si pri športe kontroluje tep na chytrých hodinkách

Zdroj foto: Adobestock.com

Prevencia chorôb srdca

Srdcová choroba začína už niekoľko rokov pred prvým infarktom či arytmiou. Počiatočné štádiá nebolia a nemusíme si ich nijako všimnúť.

Preto je veľmi dôležité pravidelne absolvovať preventívne prehliadky u všeobecného lekára, ktorý môže včas zachytiť kľúčové zmeny vášho zdravotného stavu.

Čo robiť pre zdravé srdce?

  • Trénujte svoje srdce primeraným spôsobom – prirodzeným pohybom vonku, prechádzkami, plávaním, bicyklovaním. Vymeňte auto za bicykel, kolobežku alebo vlastné nohy všade tam, kde je to možné.
  • Ak sa liečite na vysoký tlak, doma si ho ráno pred užívaním liekov pravidelne merajte. Ak sa na vysoký tlak neliečite, raz za čas si tlak zmerajte tiež. Neignorujte prvé príznaky: zníženú výkonnosť, zadýchavanie, slabosť. Ak opakovane mávate v pokoji systolický tlak vyšší ako 140 mmHg, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.
  • Stravujte sa pestro. Ak trpíte nadváhou, navštívte odborníka, ktorý vás bude správne navigovať v otázkach stravy.
  • Zvážte, či nadmerný stres v zamestnaní stojí za to a či naozaj nemôžete zmeniť pracovnú pozíciu. Naučte sa techniky na zvládanie stresu.
  • Zdravému srdcu prospievajú aj zdravé vzťahy a harmonické prostredie. Začnite ho vytvárať vy, nečakajte to od druhých. Neživte v sebe hnev, krivdu a nenávisť – viac ubližujete sebe, ako tomu, kto ublížil vám.

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/324dec977ab8895a94d4bb65479256ea.pdf

https://www.mayoclinic.org/heart-rate/expert-answers/faq-20057979

https://www.livescience.com/resting-heart-rate-varies-widely.html

https://zdravie.pluska.sk/zdravy-zivot/ked-vam-srdce-spravne-bije-viete-aky-je-idealny-pulz

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-365-version1-pato_fyziologie_kardiovask.pdf

https://www.healthline.com/health/ischemic-cardiomyopathy#diagnosis

 

 

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE