Hrozí mi fibrilácia predsiení? Ako to zistím a čo mám robiť?

MUDr. Katarína Kosová | 12.09.2019
Skupinka štyroch mužov sedí v bare, pije pivo a zabáva sa

Podľa čoho zistíte, či vám hrozí fibrilácia predsiení? Ktoré sú rizikové faktory? Kam sa obrátiť, ak ste zistili, že patríte do rizikovej skupiny? Čo môžete urobiť, aby ste toto riziko znížili?

Fibrilácia predsiení je stav, keď srdcové predsiene pracujú nepravidelnenekoodinovane. Pri chaotickej srdcovej činnosti „stojí“ časť krvi v predsieni. Táto stagnácia môže prispieť k vzniku trombu.

Ak sa trombus vytvorí, kedykoľvek hrozí riziko, že sa časť z neho (alebo celý) odtrhne a trombus bude zanesený krvným prúdom do najbližšej cievy takého priemeru, aby ju upchal. Často ide o cievy mozgu a vzniká tak náhla cievna mozgová príhoda (CMP).

Pri včasnej a správnej liečbe je však možné niekedy rytmus srdca „opraviť“. Ak to nie je možné, bránime vzniku trombu.

Ak sa u vás vyskytujú rizikové faktory pre vznik fibrilácie predsiení, pravidelne si merajte pulz. Pravidelne absolvujte preventívne prehliadky.

Ak zistíte neodôvodnene rýchly a nepravidelný pulz v pokoji, povedzte to svojmu lekárovi.

Aké sú príznaky fibrilácie predsiení?

Fibriláciu predsiení si nemusíte vôbec všimnúť.  Môžete pociťovať nenápadné príznaky, ktoré možno pripísať aj iným ochoreniam či okolnostiam. Zbystrite pozornosť, ak si všímate búšenie srdca, zistíte nepravidelný pulz, slabosť, zníženú fyzickú výkonnosť, točenie hlavy, únavu, dýchavičnosť či bolesť na hrudníku, zabúdanie, ťažkosti s myslením.

Mladá žena za notebookom sa s bolesťou chytá za srdce

Zdroj foto: Adobestock.com

Ktoré rizikové faktory sa spájajú s fibriláciou predsiení?

Na vznik fibrilácie predsiení vo veľkej miere vplýva aj náš životný štýl. Práve ten má za následok aj to, či sa u nás objavia alebo neobjavia rôzne ťažkosti alebo či sa objavia v mladšom alebo až v staršom veku.

Vek

Ak máte viac ako 60 rokov, určite nepodceňujte pravidelné meranie pulzu a vyšetrenie EKG v rámci preventívnej prehliadky. Avšak fibrilácia predsiení môže postihnúť aj mladších ľudí, tridsiatnikov.

Rýchly životný štýl a stres

Čoraz častejšie sa fibrilácia predsiení presúva do mladších vekových skupín. Ide hlavne o pracovne veľmi vyťažených ľudí, ktorí denno denne prežívajú veľa stresu. Ak pracujete dlho do noci na úkor spánku, nemáte čas na poriadny obed, oddych či pohyb, a máte pocit, že vaše priateľské či partnerské vzťahy sú neuspokojivé, je na čase prehodnotiť svoj život.

Obezita/nadváha

Obezita patrí taktiež k jedným z hlavných rizikový faktorov nielen pre vznik fibrilácie predsiení, ale aj iných chorôb (vysoký krvný tlak, cukrovka). Pod tento fakt sa podpisuje náš príliš rýchly a nezdravý životný štýl.

Diabetes

Ak trpíte diabetom, čiže cukrovkou, nachádzate sa v rizikovej skupine aj pre fibiriláciu predsiení. Je otázne, nakoľko sa na tejto súvislosti podieľa samotné ochorenie a nakoľko životný štýl, ktorý sa so vznikom cukrovky spája.

Vysoký krvný tlak

Je rizikovým faktorom hlavne vtedy, keď sa vysoký krvný tlak nelieči alebo sa lieči zle. Ak trpíte nielen vysokým tlakom, ale už aj fibriláciou predsiení, zvyšuje sa u vás aj riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. Je preto potrebné dôsledne obe ochorenia liečiť.

Srdcové zlyhanie

Ide o stav, keď srdce nedokáže vykonávať svoju funkciu tak, ako by malo. Najčastejšou príčinou srdcového zlyhania je ischemická choroba srdca. Srdcové zlyhanie predstavuje výrazne rizikový faktor pre vznik fibrilácie predsiení. Na druhej strane aj samotná fibrilácia predsiení prispieva k zlyhaniu srdca. Ak trpíte ochorením angína pektoris alebo ste už prekonali srdcový infarkt, máte vyššie riziko vzniku fibrilácie predsiení.

Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ)

Častokrát ani lekári nevedia zistiť, či fibrilácia predsiení spôsobila poškodenie srdca až do rozvoja chronického srdcového zlyhávania, alebo naopak, až v dôsledku chronického srdcového zlyhávania sa vyvinie fibrilácia predsiení.

Kardiomyopatia

Pri tomto ochorení je zmenená štruktúra srdcového svalu. V pokročilom štádiu sa prejavuje srdcovým zlyhaním. Vaše srdce je náchylnejšie na vznik fibrilácie predsiení.

Pri nerozpoznanej kardiomyopatii sú však aj mladí ľudia ohrození náhlou smrťou, pretože zmenený srdcový sval je náchylnejší aj na vznik iných druhov arytmie. Veľmi nebezpečnou je komorová fibrilácia, ktorá zvyčajne končí smrťou.

Mladé dievča pozerá do notebooku, pije colu cez slamku a pred sebou má nezdravé pochutiny

Zdroj foto: Adobestock.com

Operácie srdca

Ak ste podstúpili chirurgický zákrok na srdci (otvorenou metódou, keď na srdci vzniká jazva), je u vás riziko vzniku fibrilácie vyššie.

Vrodené vývojové chyby srdca alebo poruchy chlopní

Vrodeným chybám srdca sa vyhnúť nemôžete, ale niektorým chybám srdcových chlopní áno. Vyvarujte sa „prechodených“ angín bez dostatočnej liečby, ktoré sa vám môžu vypomstiť v podobe zničených srdcových chlopní. Keď ste chorí, zostaňte doma v posteli a oddychujte.

Ochorenie štítnej žľazy

Nadmerná funkcia štítnej žľazy môže taktiež spôsobovať vyššiu náchylnosť na vznik fibrilácie predsiení. Ak touto poruchou trpíte, dôsledne sa liečte podľa odporúčania endokrinológa.

Nadmerné požívanie alkoholu či stimulačných drog

Ide o požívanie vysokého množstva alkoholu, najmä nárazové opíjanie sa. Stimulačné drogy taktiež zvyšujú náchylnosť na vznik fibrilácie predsiení.

Obštrukčné spánkové apnoe

Ak vám už niekto povedal, že chrápete a v spánku prestanete na niekoľko sekúnd dýchať, trpíte zrejme touto poruchou. Je tu vyššie riziko fibrilácie predsiení. Informujte sa u svojho lekára o možnostiach liečby, prípadne vyšetrenia v spánkovom laboratóriu.

Mladý muž sedí za stolom s notebookom a pozerá sa do papierov

Zdroj foto: Adobestock.com

Chronické ochorenia pľúc

Taktiež prispievajú k zvýšenému riziku arytmií. Vyvarujte sa cigariet, prašného prostredia či rôznych chemikálií vo vdychovanom vzduchu.

Chronická nespavosť

Ak trpíte dlhodobým nedostatkom spánku, dajte si pozor. Fibrilácia predsiení sa častejšie vyskytuje u ľudí s chronickou nespavosťou, ako potvrdzujú štúdie. Zdravý spánok má na srdce ochranný účinok.

Depresia

Štúdie potvrdili aj súvis depresie s fibriláciou predsiení. Depresia má dopad na fungovanie celého nášho organizmu. V našom tele pôsobí podporovaním zápalu, zvýšením stresových hormónov či aktiváciou niektorých hormónov zvyšujúcich krvný tlak. Na takomto podklade je srdce k vzniku fibrilácie náchylnejšie.

Ako sa môžem chrániť pred rizikom vzniku fibrilácie predsiení?

Môžete pre seba urobiť veľa aj sami, aby ste znížili riziko fibrilácie predsiení. Skúste postupne upraviť svoj životný štýl: trošku spomaliť,  venovať sa relaxácii alebo meditácii, venovať sa svojim koníčkom, naučiť sa zvládať stres. Športujte alebo sa prechádzajte po čerstvom vzduchu.

Udržiavajte stálu hmotnosť, stravujte sa pestro a stretávajte sa s priateľmi. Nezabudnite pravidelne absolvovať preventívne prehliadky. Pri zdravotných ťažkostiach sa obráťte na svojho lekára a spýtajte sa ho všetko, čo potrebujete vedieť.

Zdroje:

http://www.tvojesrdce.sk/article/76–fibrilacia-predsieni

https://www.prolekare.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2010-3/rizikove-faktory-fibrilace-sini-33102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6484493/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/symptoms-causes/syc-20350624

http://www.kardio-cz.cz/data/upload/doporucene_postupy/2016/Doporucene_postupy_ESC_2016_pro_lecbu_fibrilace_sini.pdf

https://www.hrsonline.org/risk-factors-atrial-fibrillation-afib

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE