Informácie pre profesionálov

Lekárka so stetoskopom na krku ťuká do tabletu

ORANŽOVÝ NÁRAMOK pre pacientov s fibriláciou predsiení užívajúcich antikoagulačnú liečbu

Identifikačný náramok zvyšuje bezpečnosť pacienta s fibriláciou predsiení a v prípade akútnych stavov (nehoda, úraz, pád, náhle zhoršenie zdravia, akútna potreba chirurgického zákroku, cievna mozgová príhoda), umožňuje zdravotníckemu personálu na všetkých úrovniach – záchranári, sestry, lekári – robiť rýchle a kvalifikované rozhodnutia. Pre jedno z OAK existuje a je dostupné špecifické antidotum.

 

Život zachraňujúci náramok

  • Informuje zdravotnícky personál o tom, že pacient s fibriláciou predsiení užíva antikoagulačnú liečbu.
  • Pri akútnom zásahu skracuje čas identifikovania rizík a znižuje počet vyšetrení.
  • Umožňuje volajúcim na linku 155 poskytnúť dôležité informácie zdravotníckej posádke vozidla potrebné pre lepšiu starostlivosť
    na mieste zásahu.
  • Informuje urgentné oddelenie nemocnice o príchode pacienta so špecifickými požiadavkami na zdravotnú starostlivosť.
  • Pomáha pri úraze, cievnej mozgovej príhode, nehode či nevoľnosti, ak pacient navonok nekrváca, ale môže mať ohrozujúce vnútorné krvácanie.

mladá a stará ruka sa dokýkajú nad drevenými doskami

Oranžový náramok

Všetky informácie o oranžovom náramku, poskytne pacientovi jeho ošetrujúci lekár. Je dôležité, aby z dôvodu vlastnej bezpečnosti pacient užívajúci antikoagulačnú liečbu nosil život zachraňujúci náramok nepretržite (prípadne mať aspoň nálepku nalepenú na mobilnom telefóne).

 

Čo prináša oranžový náramok zdravotníkom?

  • Informuje ich, že pacient s fibriláciou predsiení užíva antikoagulačnú liečbu. Antikoagulačnú liečbu z rôznych dôvodov potrebuje stále viac pacientov.

  • V prípade úrazu, či akútneho zhoršenia zdravia, umožňuje včasnú voľbu správneho terapeutického postupu, čím sa zvyšuje bezpečnosť pacienta.

  • Pri akútnom zásahu skracuje čas identifikovania rizík a znižuje počet vyšetrení.

Odborná stránka o antikoagulačnej liečbe s antidotom    

Účelom internetovej stránky je jednoduchá dostupnosť pre odbornú zdravotnícku verejnosť.

Na stránke www.pradaxa.sk nájdete SPC lieku, Edukačné pomôcky pre predpisujúceho lekára, Pohotovostnú kartu pre pacienta, a ďalších odporúčaní a postupov, aby sa zabezpečilo správne a bezpečné používanie lieku.

 

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE