Aký význam má EKG pre pacienta s fibriláciou predsiení?

MUDr. Katarína Kosová | 20.08.2019
Detail na muža podstupujúceho rôzne vyšetrenia

Vyšetrenie, pri ktorom vám na končatiny dajú farebné svorky a na hrudník okrúhle prísavky s káblikmi, je užitočným pomocníkom. Jeho história siaha až do 19. storočia.

Čo je to vyšetrenie pomocou EKG?

EKG je vyšetrenie, pri ktorom vidíme doslova čierne na bielom, ako naše srdce bije. Pomocou sledu vlnoviek, čiar a hrotov vie skúsené oko lekára odhaliť viaceré poruchy srdcovej činnosti.

Ak srdce funguje tak, ako má, má krivka EKG svoj typický tvar. Ak sú na nej nejaké zmeny, je potrebné zistiť ich príčinu.

Pomocou EKG možno napríklad odhaliť poruchy srdcového rytmu, nedostatočné prekrvenie srdca, infarkt myokardu a iné. Nie všetky poruchy funkcie srdca sa však na EKG objavia.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie EKG?

Na EKG vyšetrenie nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Toto vyšetrenie nie je bolestivé ani nepríjemné, nemusíte prísť nalačno.

Taktiež pri vyšetrení ako pacient nie ste vystavený žiadnemu škodlivému žiareniu. Snímanie elektrickej činnosti srdca nemá prakticky žiadne riziká, jeho efekt je podobný, ako keď sa necháme odfotografovať.

Z praktických dôvodov je vhodné na vyšetrenie zvoliť oblečenie, ktoré si viete ľahko vyzliecť, keďže obyčajne je potrebné byť do pol pása nahý. Boj s tuctom gombičiek môže pred vyšetrením spôsobiť vašu nevôľu a zbytočné zrýchlenie pulzu.

Lekár alebo sestra, ktorá vyšetrenie vykonáva, kožu pod svorkami a prísavkami navlhčia, aby bolo snímanie elektrickej aktivity plynulejšie a presnejšie.

Po odpojení prísaviek môže mať pacient chvíľu na koži začervenané kruhy, spôsobené podtlakom prísavky, tie však po pár minútach vymiznú.

Kto vie „čítať“ EKG krivku?

Toto vyšetrenie hodnotia lekári – nielen špecialisti (internisti a kardiológovia), ale aj praktickí lekári. Hodnotenie EKG vyžaduje dostatočnú teoretickú znalosť aj praktickú skúsenosť lekára.

Aký význam má EKG pre pacienta s fibriláciou predsiení?

Vyšetrením EKG sa dá potvrdiť alebo vylúčiť v danej chvíli fibrilácia predsiení.

Lekára na túto diagnózu síce pri prvom vyšetrení upozorní už nepravidelnosť pulzu, no jej definitívne potvrdenie je možné práve vďaka EKG. Nie každá nepravidelnosť pulzu totiž znamená fibriláciu predsiení.

Typickým EKG-obrazom fibrilácie predsiení je vymiznutie prvej vlny v krivke, tzv. P-vlny. Tá je obrazom elektrickej aktivity v predsieni. Pri fibrilácii ju v obraze nahradia roztrasené nepravidelné vlnky či hroty, ktoré sú známkou nesprávnej elektrickej činnosti v predsieni.

Lekár sa liečbou snaží elektrickú činnosť srdca dostať zase do normálu, prípadne spomaliť príliš rýchly prevod na srdcové komory. Práve vďaka EKG vyšetreniu môže priamo sledovať, či sa mu to darí.

Taktiež vidí, či nedochádza k vzniku ďalších porúch rytmu, ktoré môže neliečená alebo nedostatočne liečená fibrilácia predsiení spôsobiť.

Podľa nálezu je možné správne určiť dávku liekov pre konkrétneho pacienta. Preto sú pravidelné kontroly EKG nevyhnutné, ak trpíte  fibriláciou predsiení.

Vyšetrenie EKG patrí k historicky starým metódam, avšak jeho prínos je aj v dnešnej dobe obrovský. Umožňuje nám presnejšie nahliadať do fungovania ľudského organizmu a doslova vidieť elektrickú aktivitu srdca. Ak vám lekár odporučil EKG vyšetrenie, bez obáv túto možnosť využite.

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE