Toto sú hlavné príznaky fibrilácie predsiení:

  • palpitácie – búšenie srdca,
  • únava,
  • závraty,
  • synkopy – krátkodobé straty vedomia,
  • bolesť alebo dyskomfort na hrudníku (angína),
  • poruchy spánku alebo nespavosť,
  • dýchavica.

 

Pozor!

Príznaky sú prítomné len asi u 30 % pacientov, až 70 % nemá žiadne spomínané ťažkosti – netušia, že trpia FP. Rizikový stav srdca sa často zistí len počas pravidelnej lekárskej prehliadky.

Intenzita príznakov FP zvyčajne súvisí s rýchlosťou pulzu – čím je vyššia, tým sú prejavy výraznejšie. Srdcové predsiene pri FP môžu biť až rýchlosťou 300 úderov za minútu.

Okrem rizika vzniku zrazenín sa pri tejto arytmii srdce nadmerne opotrebováva. Postupne môže dôjsť až k chronickému zlyhávaniu srdca

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE