Lieky pri fibrilácii predsiení

mladá žena berie antikoagulačné lieky a zapíja ich pohárom vody

V súčasnej liečbe fibrilácií predsiene sa využívajú hlavne dve skupiny liekov – antiarytmiká a antikoagulanciá.

Ak trpíte fibriláciou predsiení, mali by ste byť pravidelne sledovaný špecialistom, spravidla internistom alebo kardiológom. Špecialista rozhodne, aké lieky budete užívať.

Lieky zabezpečujú, aby srdce nebilo rýchlo, a pokiaľ je to možné, aby bilo pravidelne. Väčšina pacientov potrebuje tiež lieky na riedenie krvi.

 

Lieky na úpravu srdcovej činnosti

Antiarytmiká sa používajú na potlačenie arytmií, spomalenie srdcového rytmu počas fibrilácie, a ako prevencia tohto stavu. Užívate buď tabletky alebo v nemocniciach infúzie či injekcie. Účinnosť antiarytmík na ukončenie fibrilácie je 7080 %, preventívny účinok je 4050 %.

Špecialista dokumentuje účinnosť antiarytmík u jednotlivých pacientov, rovnako sleduje prípadné nežiaduce účinky. Na Slovensku sa používajú hlavne amiodarón, dronedarón, flekainid, propafenón a sotalol. Veľmi často sa kombinujú s betablokátormi, ktoré spomaľujú frekvenciu srdca. Prospešné sú aj preto, že korigujú krvný tlak, zabraňujú srdcovému zlyhávaniu a zlepšujú metabolizmus srdca.

 

Lieky na riedenie krvi

Antikoagulančné lieky znižujú zrážanlivosť krvi, čím sa znižuje riziko vzniku krvných zrazenín v ľavej predsieni. To v konečnom dôsledku redukuje riziko mozgovej porážky. O nevyhnutnosti takejto liečby rozhoduje špecialista. Pokiaľ máte vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, je pravdepodobné, že budete užívať lieky na riedenie krvi.

Je dokázané, že antikoagulanciá znižujú riziko vzniku mozgovej porážky u pacientov s fibriláciou predsiení až o 65 %. U časti pacientov je však závažným vedľajším účinkom takejto liečby krvácanie. Najznámejším antikoagulačným liekom je warfarín.

Dnes sú na Slovensku dostupné aj tzv. nové antikoagulanciá: dabigatran, rivaroxaban, edoxaban a apixaban. Sú minimálne rovnako účinné, niekedy dokonca účinnejšie ako warfarín a pritom bezpečnejšie.

 

Detail na tabletky v dlani

 

S čím tieto lieky nekombinovať?

Žiaden nový liek nezačnite užívať bez predošlej konzultácie s lekárom alebo lekárnikom.

Ak vám iný lekár mieni predpísať nové liečivo, oboznámte ho so všetkými liekmi, ktoré beriete, najmä ak ide o lieky na riedenie krvi. Týka sa to aj príležitostných tabletiek od bolesti, liekov na spanie, voľnopredajných preparátov a vitamínových doplnkov.

Ak užívate na zníženie zrážanlivosti krvi warfarin, poraďte sa so svojím lekárom o výbere potravín. Dokonca aj niektoré čaje, najmä bylinkové, vedia zoslabiť alebo zosilniť účinok liečiva. Niekedy postačí, keď lekár zmení dávkovanie. Inokedy sa budete musieť zaobísť bez niektorých druhov zeleniny, alebo ich aspoň obmedziť.

 

Lekárnik je zvyčajne posledný zdravotnícky pracovník, ktorý vie zabrániť, aby ste spolu užívali nevhodné lieky. Neberte teda v zlom, ak sa vám „stará do zdravia“.

 

Vzťah k liekom – adherencia

Každý pacient, ktorému diagnostikovali fibriláciu predsiení, musí zodpovedne užívať predpísané lieky. Je dôležité, aby dodržiaval presné dávkovanie pri všetkých liekoch, nespochybňoval spôsob liečby, liečbu neprerušoval a chápal, že je spoluzodpovedný za výsledok terapie. Ako mu v tom môže pomôcť rodina?

 

Pomoc pri užívaní liekov

Veľakrát sa stáva, že pacienti zabudnú užiť svoje lieky. Napriek tomu, že ich berú celé roky a že sa stali pevnou súčasťou ich života. Je to veľmi podobné, ako keď matka zabudne vyzdvihnúť svoje dieťa zo škôlky. Ľudia väčšinou nechápu, ako sa jej to mohlo stať, no vysvetlenie je pomerne jednoduché.

To, čo je v našom živote zautomatizované, a teda o čom už skoro nepremýšľame, nám z hlavy vypadne oveľa ľahšie, ako napríklad návšteva divadla, kam nechodievame každý deň. Neobviňujte preto svojho blízkeho, že sa vyhýba zodpovednému užívaniu liekov, veď mohol iba zabudnúť. Stačí malá otázka: „Mama, vzala si si lieky?“ – a chyba môže byť hneď napravená.

Dve hlavy si viac pamätajú. Človek, ktorý prekonal cievnu mozgovú príhodu, môže mať problémy s pamäťou. Myslite na to, a pomáhajte mu aj pri užívaní liekov.

 

mladý muž premýšľa či si dať alebo nedať liek, ktorý drží v ruke

Zdroj foto: Adobestock.com

 

Čo robiť, keď zabudnete užiť liek

Buďte vopred pripravení na podobnú situáciu! Už vtedy, keď vám lekár vysvetľuje dávkovanie konkrétneho lieku, spýtajte sa ho, ako sa zachovať, keď pozabudnete na svoju dávku. Otázka by mala znieť: „Môžem užiť liek aj s časovým oneskorením?“

V tomto prípade veľa závisí od druhu lieku, ktorý beriete. Pri každom liečive existujú rôzne odporúčania a iba lekár vie, ako by ste mali postupovať. Nenechajte sa zaskočiť! Už na začiatku liečby si pozisťujte informácie, ako reagovať pri ktoromkoľvek lieku, ak ste ho neužili v správny čas.

 

Ako nezabudnúť na liek

Mnohí pacienti, hlavne starší, stále používajú obyčajný budík. Pokiaľ užívate viacero liekov, zaobstarajte si praktický dávkovač. Ten má obvykle niekoľko priehradok, aby ste nemali pomiešané jednotlivé lieky.

Priehradky môžu byť farebne odlíšené, či rôzne veľké. Dnes už existujú aj dávkovače s alarmom. Takisto mobilné telefóny sú vybavené budíkom, tie drahšie dokonca aplikáciami re ľudí, ktorí pravidelne užívajú lieky.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE