Mŕtvica a fibrilácia predsiení

stará pani spadla a leží na zemi, držiac sa za bolestivú hlavu, vedľa nej sú spadnuté okuliare

Ako môže fibrilácia predsiení spôsobiť cievnu mozgovú príhodu?

Ak máte fibriláciu predsiení, znamená to, že vaše srdce nepracuje pravidelne a krv nepumpuje tak, ako by malo. Sťahovanie predsiení je nepravidelné, krv v nich prúdi spomalene, čo vytvára podmienky na vznik krvnej zrazeniny.

 

Aké je riziko vzniku mozgovej príhody pri FP?

Fibrilácia predsiení zvyšuje riziko mozgovej príhody až 5-násobne (v porovnaní s pacientmi bez fibrilácie predsiení). Antikoagulanciá môžu znížiť riziko cievnej mozgovej príhody na 1 prípad zo 100 ročne. Bez antikoagulačnej liečby približne 1 z 20 ľudí s fibriláciou predsiení dostane mozgovú príhodu počas 1 roka.

 

Nezabúdajte na lieky!

Najčastejšou chybou je, keď vynecháte dávku lieku. Najmä starší ľudia po prekonaných mozgových príhodách si niekedy nepamätajú, ako majú užívať lieky. Obvykle potrebujú pomoc rodiny či ošetrujúceho personálu.

 

Neupravujte si dávkovanie

Väčšina pacientov vynechá lieky kvôli nedôslednosti. Ukazuje sa, že pokiaľ sa dávkovanie vynecháva neodôvodnene, alebo človek neužíva lieky pravidelne, riziko vzniku cievnej mozgovej príhody je vysoké.

 

Ak je liečba nepravidelná, je zbytočná

Ak neužívate svoje lieky v správnej dávke a v správnych intervaloch, nedokážu vás ochrániť pred cievnou mozgovou príhodou. Predpísané antikoagulanciá treba užívať tak, ako vám vysvetlil lekár.

 

Prečo?

Ak je dávkovanie príliš vysoké, krv je riedka a hrozí ťažko zastaviteľné krvácanie, napríklad pri poranení či vnútornom krvácaní. Naopak, pri nízkej dávke nie je krv zriedená dostatočne, môže sa teda vytvoriť zrazenina.

 

Čo ak som zabudol užiť antikoagulancium?

Závisí to od druhu lieku, ktorý užívate. Pri jednotlivých antikoagulanciách sa postup líši. Informujte sa vopred u svojho lekára, čo robiť vo vašom konkrétnom prípade.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE