Liečba fibrilácie predsiení

doktor s pacientom sedia na lôžku a usmievajú sa nad výsledkami

Ak máte diagnostikovanú fibriláciu predsiení, zvyčajne vám lekár predpíše antikoagulancium, ktoré zabraňuje tvorbe krvnej zrazeniny v srdci. Ide o najlepší spôsob, ako predísť tomu, aby sa krvná zrazenina dostala cez cievy do iných častí vášho tela.

Ak zrazenina uviazne v cievach končatín alebo orgánov, nazýva sa to embolizácia. Pokiaľ zrazenina uviazne v cievach, ktoré zásobujú mozog, hrozí cievna mozgová príhoda. Mikroskopické zrazeniny v cievach mozgu síce nespôsobia cievnu mozgovú príhodu, postupne však zhoršujú činnosť mozgu.

 

Dostupné možnosti antikoagulačnej liečby

V súčasnosti je dostupných viac možností antikoagulačnej liečby. Všetky spomaľujú a znižujú tvorbu krvných zrazenín. Antikoagulačnú terapiu, ktorá znižuje riziko mozgovej príhody, delíme na dve skupiny:

  • antagonisti vitamínu K (VKA),
  • NON-vitamín K antagonisti – tzv. priame antikoagulanciá (NOAK).

Antagonisti vitamínu K (VKA)

Efekt liečby VKA sa dostaví až po niekoľkých dňoch, no zároveň po vysadení VKA pretrváva ešte niekoľko dní. Na potlačenie účinku VKA sa používa vitamín K (v prípade potreby).

 

Vitamín K sa dostáva do tela z potravy

Vitamín K sa nachádza v mnohých potravinách, ktoré denne konzumujeme, najmä v listovej zelenine. Účinok VKA ovplyvňuje množstvo vitamínu K, ktoré prijmeme v strave. VKA totiž účinkujú tak, že ovplyvňujú využitie vitamínu K v pečeni.

Na účinok VKA môžu vplývať aj ďalšie užívané lieky a konzumácia alkoholu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pravidelné monitorovanie účinnosti VKA – krvnými testami, či odberom krvi zo žily.

 

Non-vitamín K antagonisti (NOAK)

  • NOAK účinkujú odlišným spôsobom ako VKA. Podľa veľkých klinických štúdií sú dosahované tieto výsledky.
  • Všetky NOAK sú v znižovaní rizika výskytu mozgovej príhody minimálne také účinné, ako najčastejšie používané VKA.
  • Všetky NOAK majú potvrdenú minimálne takú bezpečnosť, ako najčastejšie používané VKA.
  • Všetky NOAK preukázali významné zníženie rizika vnútrolebečného krvácania, ktoré je zriedkavou komplikáciou antikoagulačnej liečby.

 

Dôležité pri antikoagulačnej liečbe!

  • Či užívate VKA, alebo NOAK, antikoagulancium užívajte presne tak, ako vám ho predpísal lekár.
  • Nezabudnite na žiadnu dávku. Tu vám veľmi pomôžu liekovky či elektronické pripomienky.
  • Ubezpečte sa, že ste porozumeli lekárovi. Dodržiavate jeho inštrukcie – či liek užívať s jedlom, alebo bez jedla, alebo v určitej dennej hodine a pod.
  • Uistite sa, že máte dostatočné množstvo tabliet (doma, v práci, alebo ak plánujete cestovať), aby nehrozilo náhle prerušenie liečby.

 

Ako dlho musím užívať antikoagulačnú liečbu?

Ak máte fibriláciu predsiení, antikoagulačná liečba vás priebežne chráni pred mozgovou príhodou. Preto počítajte s tým, že antikoagulancium budete potrebovať dlhodobo, prípadne trvalo, pokiaľ vám lekár neodporučí iný druh liečby.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE