Prečo a kedy dochádza k CMP?

Aby mohol mozog správne fungovať, potrebuje dostatok kyslíka. Ak ho máme málo, vzniká poškodenie mozgových buniek. Dôsledky závisia od toho, aká časť mozgu a ako intenzívne bola poškodená. Ak nedôjde k rýchlemu obnoveniu krvného obehu, následky môžu byť trvalé.

 

Ako rozpoznať príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody?

Prinášame vám 3 hlavné signály, ktoré by vás mali zburcovať. Pokiaľ zaznamenáte ktorýkoľvek z nich, rýchlo volajte odbornú pomoc (155 alebo 112).

Tvár

V prvom rade sa sústreďte na tvár postihnutého. Ak máte podozrenie na CMP, alebo vidíte, že sa tvár človeka kriví, požiadajte ho o úsmev. Pokiaľ sa dokáže usmiať len na jednej strane a druhý kútik úst nedokáže ovládať, nie je to v poriadku.

Hore ruky

Požiadajte pacienta, aby naraz zdvihol obe ruky. Ak dokáže zdvihnúť len jednu, nie je to v poriadku. Rovnako aj slabosť ruky a nohy na jednej strane, môže znamenať cievnu mozgovú príhodu.

Rozprávanie

V prípade, že vám človek nevie nič jasne povedať, komolí slová a vy mu vôbec nerozumiete, je to dôvod, aby ste zavolali prvú pomoc. Pacientova reč môže byť nielen nezrozumiteľná, ale aj nepochopiteľná. Vtedy požiadajte o zopakovanie vety alebo slov. Ak to človek nedokáže, nie je to v poriadku.

 

Ďalšie príznaky cievnej mozgovej príhody

Nie všetky prípady cievnej mozgovej príhody sa zhodujú. Napríklad mierna mozgová príhoda sa môže prejaviť menej výraznými, ale i tak rozpoznateľnými príznakmi – povedzme, že človek pociťuje dočasnú slabosť ramena alebo nohy na jednej strane.

Naopak, pri závažnejšej CMP už môže dôjsť k trvalému ochrnutiu na jednej strane, či neschopnosti hovoriť.

 

Tu sú ďalšie príznaky, s ktorými sa zdravotníci stretávajú:

 • slabosť alebo ochrnutie akejkoľvek časti tela,
 • pocity „mravčenia“ a „ihiel“ kdekoľvek na tele,
 • strata citlivosti v ktorejkoľvek časti tela,
 • svalová stuhnutosť,
 • poruchy chôdze (problémy s chôdzou),
 • strata rovnováhy a koordinácie,
 • zmeny videnia – rozmazané videnie, problémy s videním (na jednom alebo oboch očiach),
 • nezvyčajné pohyby očí,
 • závraty,
 • silná bolesť hlavy – nepodobá sa bolestiam hlavy z minulých skúseností,
 • zmätok,
 • neschopnosť hovoriť – alebo nezrozumiteľná, nepochopiteľná reč,
 • ťažkosti s prehĺtaním,
 • strata pamäti,
 • zmeny v správaní sa (tzv. behaviorálne zmeny).

 

 

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE