Náhle zastavenie srdca u mladých športovcov často odhalí nerozpoznanú chorobu srdca

MUDr. Katarína Kosová | 10.10.2020
športovec chytajúci sa za boľavé srdce

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Za náhlou smrťou mladého športovca často stojí zastavenie srdca. V takom prípade nejde o infarkty športovcov, ale o zastavenie elektrickej činnosti srdca z rôznych dôvodov. Príčinou býva zvyčajne nerozpoznaná vrodená srdcová porucha. Aké sú príčiny zastavenia srdca u športovcov? Je možné včas rozpoznať a predísť náhlej smrti mladého športovca? Na čo dať pozor u mladých športovcov?

 

Čo je náhla smrť mladých športovcov?

Možno ste občas zachytili v správach fatálny kolaps mladého atléta či futbalistu priamo pri športe. Zdanlivo zdravý človek na vrchole svojich síl bez varovania odpadne a bez rýchleho zásahu (niekedy aj napriek nemu) sa už nemusí nikdy prebrať. O náhlej smrti mladých športovcov hovoríme pri športovcoch vo veku do 35 rokov, ak smrť nastane do 1 hodiny od prvých príznakov.

 

Príčiny náhlej smrti mladých športovcov

Náhlu smrť spôsobí zvyčajne závažná arytmia – fibrilácia komôr. Nevznikne sama od seba, v jej pozadí stojí napríklad porucha srdcového svalu – hypertrofická kardiomyopatia. Srdce pri nej zhrubne a nedostáva tak dostatok kyslíka a živín, elektrický systém srdca pri tejto chorobe môže byť prerušený. V takomto podklade ľahšie vznikajú arytmie. Zvyčajne ide o vrodenú chorobu.

Inými príčinami môžu byť:

 • Vrodené abnormality koronárnych tepien. Tie zásobujú samotné srdce krvou – kyslíkom a živinami. Bývajú často nerozpoznané. Pri cvičení dochádza k nedostatočnému okysličeniu srdca, čo môže spôsobiť jeho zastavenie.
 • Syndróm dlhého QT intervalu. Ide o pomalšie vedenie elektrického impulzu v srdci, ktoré je vrodené. Príčinou je porucha iónových kanálov v srdci.
 • WPW syndróm – arytmia, pri ktorej vzruch vedú abnormálne dráhy v srdci. Dôsledkom je rýchla činnosť srdca.
 • Arytmogénna dysplázia pravej komory (AVRD). Je vrodená, srdcový sval sčasti nahradí väzivo, ktoré nemá schopnosť viesť elektrický impulz. To vedie k arytmii.
 • Myokarditída – zápal srdcového svalu. Často ho spustí vírusová infekcia, menej často bakteriálna infekcia alebo alergia na niektoré lieky.
 • Marfanov syndróm. Vrodená porucha väziva môže spôsobiť poškodenie aorty a následný infarkt už v mladom veku. Muži s týmto syndrómom sú často vysokí s dlhými končatinami.
 • Otras srdca. Pri náhlom údere či náraze do hrudníka môže vzniknúť vážna arytmia a zastavenie srdca. Obzvlášť rizikové športy sú baseball alebo hokej.
 • Lieky, drogy, stimulanty. Energetické nápoje, ktoré obsahujú množstvo kofeínu, prípadne v kombinácii s inými stimulačnými látkami, môžu vyvolať život ohrozujúcu arytmiu.

 

Na čo si dať pozor?

Dajte si pozor, ak: 

 • sa vo vašej rodine objavila náhla smrť u inak zdravého člena rodiny vo veku do 50 rokov – je jedno, či v spánku, pri bežnej činnosti, alebo pri športe. 
 • máte v rodine niekoho s vrodenou poruchou srdcového svalu alebo vrodenou arytmiou. 
 • máte vrodenú srdcovú chybu. 

 

Varovné signály pre riziko náhleho zastavenia srdca:

 • Nepodceňujte bolesti na hrudníku počas cvičenia, určite si zasluhujú podrobnejšie vyšetrenie. 
 • Dajte sa vyšetriť, ak si všimnete nezvyčajný, nepravidelný pulz. 
 • Ak pri fyzickej námahe odpadávate alebo mávate záchvat.
 • Ak cítite pri námahe náhlu nevýkonnosť, únavu, ťažkosti s dýchaním.

Nezamlčujte a nebagatelizujte varovné príznaky, žiaden šport vám nestojí za stratu života. 

Problémom v tréningu u detí je často veľmi silný tlak na výkon. Organizmus dieťaťa sa musí len postupne a primerane adaptovať na fyzickú námahu a neprepínať svoje možnosti. V nijakom prípade nedovoľte podávanie rôznych stimulantov či nedovolených látok, ktoré mnohí tréneri v praxi dávajú aj nedospelým deťom – žiaľ, často s tichým súhlasom rodičov. 

 

Na akého lekára sa obrátiť, ak chcem športovať?

Ak váhate, či môžete súťažne športovať, navštívte športového lekára na pracovisku telovýchovného lekárstva. 

Väčšinou ide o lekárov, pri ktorých budete platiť z vlastného vrecka, v niektorých prípadoch je možné spätne požiadať poisťovňu o preplatenie vyšetrenia. Výmenný lístok od všeobecného lekára nepotrebujete. Podrobnosti o platbách vám objasní konkrétny športový lekár. 

vyšetrenie u športového lekára

Zdroj foto: Adobestock.com

Výsledkom vyšetrenia u športového lekára je zhodnotenie vašej schopnosti vykonávať určitý šport.

Ak lekár odhalí nejakú poruchu, nemusí to hneď znamenať absolútny zákaz športu. Niekedy vám odporučí také druhy športov, ktoré sú pre vás vhodné. Niektoré arytmie vyžadujú lekársky zásah, napríklad implantáciu prístroja podobného kardiostimulátoru.

 

Ako prebieha vyšetrenie u športového lekára?

Lekára pri vyšetrení budú zaujímať ochorenia v rodine i vaše vlastné, užívané lieky, problémy pri fyzickej námahe a podobne. Urobí vám aj odbery krvi a vyšetrenie moču.

Fyzikálnym vyšetrením bude zisťovať najmä možný šelest na srdci, skontroluje pulzácie hmatných tepien. Bude si všímať prípadné príznaky Marfanovho syndrómu. Zmeria vám tlak. Môže vám odporučiť alebo urobiť EKG vyšetrenie pre odhalenie niektorých arytmií, prípadne vás pošle na ultrazvukové vyšetrenie srdca.

Športoví lekári mávajú k dispozícii ergometriu – skúmajú pri nej, ako vaše srdce reaguje na námahu. Spirometria, pri ktorej dýchate podľa pokynov do špeciálneho prístroja, odhalí vašu kapacitu pľúc.

 

Čo robiť pri náhlom zastavení srdca?

Prvá pomoc pri náhlom zastavení srdca pri arytmii spočíva v okamžitej kardiopulmonálnej resuscitácii a čo najskoršej aplikácii výboja z automatického defibrilátora. 

Tento prístroj býva umiestnený na letiskách, športoviskách či v nákupných centrách. Automaticky dokáže zhodnotiť srdcový rytmus a podľa potreby aplikovať výboj. Každý z nás by mal ovládať spôsob, akým prístroj obsluhovať a ako vykonávať masáž srdca.

prvá pomoc pri zástave srdca

Zdroj foto: Adobestock.com

 

Náhla smrť mladých športovcov – prevencia

Hoci prípady zastavenia srdca často nemožno predvídať, môžete urobiť maximum pre to, aby vaše športovanie bolo bezpečné. Vrcholoví športovci a talentovaná mládež musia zo zákona absolvovať raz ročne prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva.

 • Nepreceňujte svoje sily, počúvajte svoje telo a nebagatelizujte možné príznaky, že vaše srdce to už nezvláda.
 • Športujte bez dopingu, vyhnite sa nadmernému množstvu iónových nápojov, stimulantov, potravinových doplnkov pochybného pôvodu.
 • Skôr, ako sa dáte na šport, podstúpte dôkladnú prehliadku u lekára so špecializáciou na telovýchovné lekárstvo.
 • Ak máte problémy so srdcom, rešpektujte obmedzenia odporúčané lekárom.
 • Pri kontaktných športoch si chráňte hrudník vhodným chráničom, aby nedošlo k nárazu hrudníka a otrasu srdca.

 

Autorka: Katarína Kosová

 

Zdroje:

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sudden-Cardiac-Death.aspx

https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2007-mimoradne/nahla-smrt-a-sport-31808

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sudden-cardiac-arrest/in-depth/sudden-death/art-20047571?pg=1

http://ktl.lf2.cuni.cz/text/rocnikovky/Nahla%20smrt%20ve%20sportu.pdf

https://www.kardiochirurgie.cz/novinky/nahla-srdecni-zastava-proc-umiraji-mladi-sportovci-696

 

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE