Akútne príznaky mŕtvice

detail na ruku vytáčajúcu telefónne číslo na tlačítkovej pevnej linke

Poznajte príznaky mozgovej príhody

Príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody si s ničím nepomýlite. Samozrejme, najprv ich musíte dobre poznať. Ak sa náhle objaví niektorý z nasledujúcich symptómov, volajte rýchlu zdravotnú službu, na číslach 155 alebo 112:

  • porucha citlivosti alebo slabosť tváre – človek neovláda mimiku,
  • porucha citlivosti hornej alebo dolnej končatiny – najmä jednostranná,
  • zmätenosť,
  • ťažkosti s rečou, alebo s porozumením reči,
  • sťažené prehĺtanie,
  • neschopnosť udržať moč/stolicu,
  • zhoršené videnie – rozmazané videnie, problémy s videním,
  • silná bolesť hlavy (bez zjavnej príčiny),
  • strata pamäti.

 

Nečakajte na zlepšenie – pri CMP nemôže nastať!

Pri cievnej mozgovej príhody platí, že čím rýchlejšie sa dostaneme do nemocnice, tým máme väčšiu šancu na zotavenie. Realita je však taká, že viac ako polovica pacientov nedostane rýchlu pomoc, lebo ich okolie, prípadne sami pacienti čakajú na zlepšenie. Pri civenej mozgovej príhode by ste čakali márne, zlepšenie neprichádza do úvahy.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE