Ako rozpoznám vnútorné krvácanie pri antikoagulačnej liečbe?

MUDr. Katarína Kosová | 27.07.2020
zranený muž po pracovnom úraze leží na zemi a krváca z hlavy

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Vnútorné krvácanie predstavuje riziko pri antikoagulačnej liečbe, preto vám ju lekár predpíše iba vtedy, ak je toto riziko menšie než prínos liečby fibrilácie predsiení.

Aké sú riziká antikoagulačnej liečby?

Ako sa prejavuje vnútorné krvácanie?

Čo robiť, ak mám podozrenie na krvácanie pri užívaní antikoagulačnej liečby?

Mám fibriláciu predsiení. Prečo mám brať antikoagulanciá?

Pri fibrilácii predsiení sa predsieň nestláča ako u zdravého človeka, ale chveje. V ľavej predsieni sa nachádza tzv. uško predsiene. Je to miesto, kde sa môže pri fibrilácii predsiení v dôsledku zlého prúdenia tvoriť krvná zrazenina. Krvná zrazenina sa môže vytvoriť už za krátky čas – v priebehu hodín.

Kedykoľvek sa zo srdca môže odtrhnúť a putovať do ciev, ktoré upchá. Najčastejšie sa tak stane v mozgu a vzniká náhla cievna mozgová príhoda. Jej následky sú nezriedka veľmi ťažké – smrť, invalidita či nutnosť znovu sa učiť rozprávať, chodiť…

Antikoagulačnou liečbou lekár nebráni samotnej fibrilácii, ale vzniku spomínanej zrazeniny.

Poznáme viac druhov antikoagulancií. Lekári majú presné pravidlá, kedy môžu ktorý typ predpísať. Niekedy je potrebné užívať liečbu vo forme injekcií, inokedy sú k dispozícii rôzne druhy tabletiek.

Nie vždy vám lekár antikoagulačnú liečbu odporučí. Ak máte nízke riziko cievnej mozgovej príhody, lekár vás bude pravidelne sledovať, no antikoagulanciá vám nepredpíše.

Na zistenie rizika mu slúži zoznam rizikových faktorov. Jeho zhodnotením dostáva CHA2DS2-VASc skóre. Čím nižšie skóre, tým nižšie riziko.

Ak máte skóre 1, lekár už zvažuje antikoagulačnú liečbu. Ak máte hodnotu 2 a viac, antikoagulačnú liečbu potrebujete určite.

Kedy mi hrozí vnútorné krvácanie?

Problémom všetkých liekov, nielen antikoagulancií, sú ich nežiaduce účinky. Spravidla vyplývajú z povahy daného lieku.

Preto je nežiaducim účinkom antikoagulačných liekov aj vnútorné krvácanie alebo krvácanie navonok. Treba pripomenúť, že zhoršené zrážanie krvi je aj žiaducim účinkom – chceme, aby nevznikala zrazenina vo vnútri srdca.

Ak užívate antikoagulačnú liečbu, hrozí vám zvýšené krvácanie. Tieto lieky ovplyvnia aj postup alebo plánovanie operácie. Nikdy nezabudnite pripomenúť lekárovi, že ich užívate!

muž sa chytá za veľmi bolestivú hlavu

Zdroj foto: Adobestock.com

Vnútorné krvácianie: Ako rozoznať príznaky?

Nebezpečenstvo vnútorného krvácania je najväčšie kvôli faktu, že si krvácanie nemusíte včas všimnúť. U ľudí, ktorí nerozprávajú alebo nepripisujú príznakom váhu, môže pomoc prísť neskoro.

Príznaky vnútorného krvácania závisia od orgánu či priestoru, do ktorého krvácate. U zdravého človeka dochádza pri poškodení malej cievky k rýchlemu zrazeniu krvi, no u človeka na antikoagulačnej liečbe sa krv takto nezráža. Preto k vážnemu krvácaniu môže dôjsť aj po údere alebo menšom poranení.

1. Krvácanie do mozgu

Veľmi nebezpečné je krvácanie do mozgu, ktoré hrozí napríklad pri úraze hlavy. Krvácanie do mozgu hrozí aj pri zle nastavenej antikoagulačnej liečbe, keď je krv priveľmi zriedená.

Príznaky krvácania do mozgu sú napríklad:

 • ochrnutie časti tela,
 • mravčenie rúk či nôh,
 • silná a/alebo stupňujúca sa bolesť hlavy,
 • ťažkosti s rečou, porozumením,
 • poruchy zraku či sluchu,
 • strata rovnováhy,
 • neschopnosť zaostriť zrak,
 • poruchy písania,
 • nevysvetliteľná ospalosť, letargia,
 • poruchy vedomia až kóma.

Po údere či úraze hlavy počas najbližších hodín až dní venujte pozornosť týmto príznakom či akýmkoľvek zmenám. Pri krvácaní majú častokrát dramatický priebeh ( príznaky akútnej cievnej mozgovej príhody – náhly kolaps, ochrnutie  postihnutej časti, zvracanie…). V takomto prípade treba hneď volať na linku 112. Inokedy môžu príznaky začínať nenápadne alebo sa v čase meniť. Nepodceňujte ich a pri pochybnostiach vyhľadajte lekársku pomoc.

Infografika - Príznaky a rýchla pomoc pri cievnej mozgovej príhode

2. Vnútorné krvácanie do tráviaceho traktu

Ak popri antikoagulačnej liečbe užívate aj protidoštičkovú (antiagregačnú liečbu) – aspirín alebo nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén).

Táto kombinácia je obzvlášť riziková pre riziko krvácania do žalúdka či čreva, u malej časti ľudí je napriek tomu potrebná. V takom prípade sa predpisuje spolu s liekmi chrániacimi tráviaci trakt. Sami si nikdy nekupujte voľnopredajné lieky proti bolesti či teplote bez porady s vaším ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná vašu antikoagulačnú liečbu.

Príznaky krvácania do brucha (či tráviaceho traktu) sú:

 • bolesť brucha,
 • slabosť,
 • točenie hlavy najmä po postavení sa,
 • nevoľnosť,
 • vracanie (prípadne hemateméza – vracanie krvi),
 • modrina okolo pupka alebo po stranách brucha,
 • čierna lepkavá stolica pripomínajúca smolu (meléna),
 • čerstvá krv v stolici a podobne.

3. Krvácanie do dýchacej sústavy 

Príznaky krvácania do dýchacej sústavy sú:

 • vykašliavanie ružového hlienu či krvi,
 • bolesti na hrudníku – najmä spojené s dýchaním,
 • celková slabosť,
 • nevoľnosť,
 • točenie hlavy pri postavení sa.

4. Vnútorné krvácanie do kĺbov

Môže vzniknúť aj spontánne, bez úrazu. Poznajú ho najmä ľudia, ktorí majú hemofíliu, ale objaviť sa môže aj pri užívaní antikoagulačnej liečby.

Príznakmi sú:

 • bolesť kĺbu,
 • opuch,
 • teplo v kĺbe,
 • obmedzenie pohybu.

Pri opakovaných krvácaniach do kĺbu vznikajú deformácie kĺbov, preto je dôležité pri príznakoch čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.

5. Vnútorné krvácanie: iné príznaky

Krvácanie do vylučovacej sústavy, napríklad močového mechúra sa prejavuje bolesťou, ružovo či červeno sfarbeným močom.

Krvácanie do svalov sa prejaví bolesťou svalu, jeho stuhnutím, obmedzením pohyblivosti.

Pri akomkoľvek vnútornom krvácaní môžete upadnúť do šoku. Vtedy klesne krvný tlak, srdce bije rýchlejšie, môžete sa potiť, cítiť spavosť, slabosť, letargiu alebo stratiť vedomie. Rozvoj príznakov závisí aj od rýchlosti krvácania.

Ak máte podozrenie na vnútorné krvácanie, volajte 112, popíšte príznaky a nezabudnite povedať o antikoagulačnej liečbe.

doktor ošetruje obväzom pacientovu ruku

Zdroj foto: Adobestock.com

Vonkajšie krvácanie pri antikoagulačnej liečbe

Ak užívate antikoagulačné lieky, dajte si pozor na úrazy či poranenia. Ste ohrození dlhším a nebezpečnejším krvácaním.

V súvislosti s operáciou vám lekár presne povie, kedy a akým spôsobom budete alebo nebudete užívať antikoagulanciá. Niekedy je potrebné pred operáciou zmeniť tabletky na injekcie s iným typom antikoagulačného lieku a po operácii liečbu zase nastaviť späť.

Pri urgentnej, neodkladnej operácii vám lekári podajú antidotum – látku, ktorá zablokuje účinok antikoagulačných liekov. Antidotum ale nemajú všetky antikoagulanciá.

Ak vám niečo nie je jasné, pýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára. Ten vám aj yystaví kartičku, na ktorej je uvedené, aký druh antikoagulačnej liečby užívate. Vždy ju majte pri sebe a pri každej návšteve akéhokoľvek lekára kartičku ukážte.

Prvá pomoc pri krvácaní

Zastavenie krvácania z rany môže zachrániť život ľuďom pri úrazoch a autonehodách.

Ako podať prvú pomoc pri vonkajšom krvácaní?

Pri masívnom krvácaní je najúčinnejšou pomocou okamžitý tlak v rane. Ak nie je čas hľadať škrtidlá či iné pomôcky, vložením ruky priamo do rany a vytvorením tlaku na krvácajúce cievy môžete zachrániť život. Iným spôsobom je tlačiť okraje rany k sebe, ale nie vždy je to možné.

Ak potrebujete ruku uvoľniť, požiadajte pomocníka – hociktorého okoloidúceho alebo zvedavca o elastické obväzy. Jeden vložte priamo do rany a druhým čo najpevnejšie omotajte, aby ste vytvorili čo najväčší tlak.

Ak je v rane zakliesnený predmet, nevyberajte ho.

Prevencia krvácania u pacientov s fibriláciou predsiení

 • Dbajte o svoju bezpečnosť: používajte ochranné pomôcky pri športoch – prilbu pri bicyklovaní, chrániče pri korčuľovaní.
 • Na ruke noste oranžový náramok s informáciou o užívaní antikoagulačnej liečby, najlepšie s uvedením konkrétneho prípravku, ktorý užívate. Lekári tak budú ihneď vedieť, či je možné podanie antidota a vyblokovanie účinku antikoagulačnej liečby.
 • Pred užívaním akýchkoľvek voľnopredajných liekov sa vopred poraďte s lekárom, či nezvyšujú riziko krvácania pri užívaní s antikoagulačnou liečbou. Týka sa to aj bežných liekov proti bolesti, horúčke a zápalu!
 • Ak vaša antikoagulačná liečba vyžaduje špeciálnu diétu (ak užívate warfarín), dbajte na jej dodržiavanie, inak vám reálne hrozí príliš silný alebo príliš slabý antikoagulačný účinok liečby.
 • Ak vám lekár nariadil pravidelné odbery krvi kvôli nastaveniu a kontrole správnej dávky antikoagulačných liekov, neignorujte ich. Správna dávka je kľúčová pre dosiahnutie čo najväčšieho prínosu liečby a čo najnižšieho rizika nežiaducich účinkov.

Infografika - CMP a antikoagulačná liečba

Zdroje:

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2016_10/Prva_pomoc_pri_krvacani.aspx?did=12&sdid=77&tuid=0&

https://www.suscch.eu/e107_files/2SKD/margoczy.pdf

https://www.healthline.com/health/internal-bleeding#outlook

http://www.solen.sk/pdf/f4b6069a8603db4556ce2b89596bf007.pdf

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE