Užívam antikoagulanciá: Ako bude prebiehať predoperačné vyšetrenie?

MUDr. Katarína Kosová | 28.08.2020
predoperačné vyšetrenie pri antikoagulačnej liečbe

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Ak užívate lieky na riedenie krvi (antikoagulačnú liečbu) a čaká vás operácia, môžete mať obavy z rizika krvácania. Držte sa odporúčaní lekárov, ktorí vám budú robiť predoperačné vyšetrenie, ako aj lekárov, ktorí budú vykonávať samotný operačný zákrok.

Čo by ste mali vedieť, keď dostávate antikoagulačnú liečbu?

Ktorý lekár robí predoperačné vyšetrenie?

Ako budete užívať svoje lieky na riedenie krvi pred operáciou a po nej?

Je operácia pre vás rizikovejšia ako pre človeka, ktorý neužíva antikoagulačné lieky?

Aké predoperačné vyšetrenia vás čaká, keď užívate lieky na riedenie krvi?

Pred operáciou musíte mať urobené interné a anestéziologické predoperačné vyšetrenie. Anestéziológ vám na základe interného predoperačného vyšetrenia navrhne najvhodnejší druh anestézy a ďalší postup.

Interné predoperačné vyšetrenie robia aj niektorí všeobecní lekári, ak majú v ambulancii EKG prístroj. Vo vašom prípade je ale možné, že vás odošlú k internistovi. Dôvodom sú pridružené choroby a užívanie antikoagulačnej liečby.

Pri internom predoperačnom vyšetrení sa vás lekár opýta na choroby v rodine, vaše ochorenia, užívané lieky, alergie, predošlé operácie, užívanie alkoholu, fajčenie a podobne.

Uveďte svoje skúsenosti s predošlými operáciami – či ste nemali ťažkosti s anestézou, prebúdzaním sa, zvýšeným krvácaním, trombózou po operácii a podobne. U žien je dôležitá aj gynekologická anamnéza – či nekrvácate príliš dlho, nadmerne alebo nezvyčajne.

Lekár vás vyšetrí pomocou fonendoskopu. Prezrie si vašu kožu a sliznice. Prehmatá vaše brucho a nohy, zisťuje, či nemáte opuchy, zväčšené vnútorné orgány alebo tekutinu v bruchu.

Dôležité sú aj odbery krvi a moču. Krvný obraz napovie, ak

  • trpíte málokrvnosťou,
  • máte známky infekcie,
  • vaše obličky alebo pečeň nefungujú správne.

Pri internom predoperačnom vyšetrení lekár natočí aj EKG záznam.

Meranie tlaku krvi pomáha lekárovi rozhodnúť, či potrebujete nasadiť alebo zmeniť dávky liekov na tlak. Je dôležité, aby ste pred operáciou mali tlak v rámci normy.

Je možné, že budete potrebovať aj ďalšie vyšetrenia. Záleží to od konkrétnej operácie a jej náročnosti. Na otázku, ktoré vyšetrenia budete potrebovať, vám odpovie lekár, ktorý operáciu navrhuje.

doktor kontroluje EKG pacienta ležiaceho v pozadí

Zdroj foto: Adobestock.com

Čím je predoperačné vyšetrenie iné, keď užívam antikoagulačnú liečbu?

Ak užívate antikoagulačnú liečbu, lekár bude pátrať obzvlášť po známkach krvácania.

Dôležité sú krvné odbery a informácie o krvácaní – či sa vám nepúšťa spontánne krv z nosa, či nemáte príliš dlhú menštruáciu, či ste v minulosti nemali silné krvácanie pri operácii alebo pôrode.

Je veľmi dôležité, aby lekár zhodnotil jednak riziko trombózy – tvorby krvných zrazenín, ale aj riziko prípadného krvácania.

Veľa závisí od náročnosti operácie a vašich pridružených chorôb. Napríklad nedávno prekonaná mozgová príhoda alebo pľúcna embólia môžu byť dôvodom na odloženie operácie na neskôr.

Lieky na riedenie krvi a predoperačné vyšetrenia: na čo mám dávať pozor?

Je dôležité, akú antikoagulačnú liečbu užívate. Niektoré lieky na riedenie krvi majú k dispozícii protilátku, ktorou vieme ich účinok zablokovať.

Dôsledne dodržte odporúčanie lekára kedy a či máte určitý liek pred operáciou vysadiť. 

Niektoré lieky treba prestať užívať už viac dní pred operáciou, iné deň-dva, niektoré – napríklad na vysoký tlak – treba užiť ešte ráno v deň operácie.

Iné lieky nemôžete užívať v tabletkách, ale dostanete ich pred operáciou v infúzii. Nezabudnite sa na užívanie liekov včas opýtať lekára, aby ste ich stihli včas vysadiť.

Nenechávajte si predoperačné vyšetrenie na poslednú chvíľu, no nezabudnite, že spravidla nemá byť staršie ako 14 dní. Svojvoľne liečbu nemeňte, vždy všetko konzultujte s lekárom.

Otázky, ktoré sa máte spýtať svojho lekára, keď užívate antikoagulačnú liečbu a čaká vás predoperačné vyšetrenie:

  • Ako mám užívať lieky na riedenie krvi pred operáciou a po nej?
  • Aké vyšetrenia mám absolvovať, aby ma zoperovali?
  • Aké staré môžu byť výsledky predoperačného vyšetrenia?
  • Na čo si mám dať pozor a čo budem v súvislosti s operáciou potrebovať?
  • Aký typ anestézy môžem mať? Aké sú výhody a nevýhody konkrétneho typu?

Zapíšte si všetky dôležité informácie od svojho lekára. Ak ste na niečo zabudli, spýtajte sa to znova. Riešte všetky svoje obavy či pochybnosti so svojím lekárom včas. 

Zdroj:

https://www.uptodate.com/contents/perioperative-management-of-patients-receiving-anticoagulants/print#H3

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE