Komunikácia s lekárom

mladý muž u doktorky s pýtajúcim sa výrazom v tvári

Vytvorte si dobrý vzťah s lekárom

Kvalita vzťahu medzi pacientom a lekárom závisí od obojstranne férového správania. Základom úspešnej spolupráce je dôvera, vzájomná úcta a rešpekt. Otvorená komunikácia medzi pacientom a lekárom má silný terapeutický potenciál.

Keď dôverujete vášmu lekárovi, liečba ochorenia bude úspešnejšia, pričom sa zlepší aj váš prístup k vlastnému zdraviu. Lekár, ktorý je zručný v komunikácii so svojimi pacientmi, dokáže vysvetliť situáciu, resp. eliminovať obavy a úzkosti.

Na druhej strane, tým, že budete rešpektovať odbornosť a profesionalitu lekára, budujete dôveru medzi vami. Ak svojmu lekárovi veríte, plne sa riadite jeho odbornými skúsenosťami a úsudkom.

 

Čo by mal vedieť váš lekár?

Váš lekár by mal vedieť všetko o vašom zdravotnom stave, teda aj o všetkých stavoch a udalostiach, ktoré môžu mať vplyv na predpísanú liečbu. Nezatajujte dôležité fakty, nevyhýbajte sa ani chúlostivým otázkam.

Informujte svojho lekára o plánovaných operačných zákrokoch, hoci sa netýkajú diagnózy, na ktorú vás lieči. Ak prestávate rozumieť, na čo sa vás pýta, prerušte ho a požiadajte, aby vám to vysvetlil ešte raz alebo inými slovami.

 

mladá doktorka vysvetľuje výsledky svojej pacientke

Zdroj foto: Adobestock.com

Nežiaduce účinky liekov

Napriek tomu, že lekár sa vždy snaží, aby vám predpísal najlepší liek, nie sú vylúčené nežiaduce účinky. Preto je veľmi dôležité, aby ste mu oznámili každú, aj tú najmenšiu zmenu vášho stavu.

Lekár vám môže zmeniť liek, ak usúdi, že nežiaduce účinky prevažujú nad pozitívami liečiva. Zároveň lekára oboznámte so všetkými liekmi, výživovými doplnkami a bylinkami, ktoré užívate, keďže aj tie môžu s vašim „hlavným“ liekom nevhodne interagovať.

Pýtajte sa lekárnika

Ak máte akékoľvek pochybnosti o dávkovaní lieku, požiadajte lekárnika, aby dávku preveril. Každý lekárnik by vás mal oboznámiť s najčastejšími nežiaducimi účinkami lieku. Mal by vás tiež upozorniť, či liek neznižuje pozornosť, alebo či je vhodné, aby ste ho užívali s inými liekmi, ktoré ste priniesli na recepte.

Pre pocit bezpečia mu radšej spomeňte všetky lieky, ktoré užívate na dennej báze. Dôsledný lekárnik vám povie aj to, ako liek správne skladovať.

 

lieky-fibrilácia-srdca

Zdroj foto: Adobestock.com

 

Myslite na to, že s vašimi liekmi môže vzájomne pôsobiť čokoľvek – teda nielen iné lieky, výživové doplnky a liečivé rastliny, ale aj určité druhy potravín.

 

 

Príbeh pacienta s fibriláciou predsiení

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE