Fibrilácia predsiení – čo ju spôsobuje?

pacient ukazuje na svoje výsledky EKG

Ak trpíte fibriláciou predsiení, možno vás zaujíma, ako fibrilácia predsiení vzniká. Máte fibriláciu predsiení v rodine? Prečo niektorí ľudia trpia fibriláciou predsiení? Ktoré riziká môžete ovplyvniť a ktoré nie? Prečo je dôležité, čo jete a či ste fyzicky aktívni? Ako súvisia kofeín a fibrilácia predsiení? 

 

Čo je fibrilácia predsiení? 

V zdravom srdci sú okrem svalových buniek prítomné aj špeciálne bunky schopné vytvárať a viesť elektrický vzruch. Vzruch vzniká v určitom mieste v pravej predsieni v mieste nazývanom sinoatriálny uzol. Odtiaľto sa šíri prevodnými dráhami postupne a koordinovane do celého srdca a spôsobuje postupné a koordinované sťahy srdcovej svaloviny. Vďaka nim srdce pumpuje krv do celého tela.

Normálna činnosť srdca spočíva v koordinovaných sťahoch predsiení a následne komôr srdca. Pri fibrilácii predsiení sa predsieň nedokáže poriadne stiahnuť, ale jej stena sa nekoordinovane a rýchlo trasie. Výkonnosť srdca preto klesá.

 

Prečo vzniká fibrilácia predsiení?

Otázka, ako vzniká fibrilácia predsiení, je predmetom viacerých teórií. Fibrilácia predsiení najčastejšie vzniká na srdci, ktoré je zmenené a poškodené viacerými vplyvmi. Ktoré napríklad to môžu byť?

 • ischemická choroba srdca 
 • vysoký krvný tlak
 • choroby chlopní
 • srdcové zlyhanie
 • poruchy srdcovej svaloviny – kardiomyopatie

Pri týchto poruchách dochádza k zmenám srdcovej svaloviny. Napríklad k nadmernému roztiahnutiu predsiení, ktoré nedokážu dobre fungovať. V tele sa pri zvýšenom napätí predsiení spustí kaskáda dejov. Predsieň v dôsledku tejto kaskády začne prerastať väzivom, vzniká tzv. fibróza srdcového svalu.

Väzivové bunky nedokážu viesť elektrický vzruch ani sa nedokážu sťahovať ako svalové bunky. Tvoria preto prekážku vedenia elektrického vzruchu v srdci. Vzniknutý elektrický vzruch dráždi bunky okolo tejto prekážky. Ak začnú viesť vzruch, môže vznikať jeden alebo viacero elektrických okruhov v predsieni. 

V pokusoch sa zistilo, že podobné bunky, ako sú v sinoatriálnom uzle, bývajú aj okolo ústia pľúcnych žíl. Za určitých okolností vedia vytvárať elektrický vzruch, čo môže prispievať k vzniku fibrilácie predsiení. Preto vám lekár ako liečbu môže navrhnúť prerušenie týchto vodivých dráh okolo vyústenia pľúcnych žíl.

doktor sa rozpráva so svojím pacientom

Zdroj foto: Adobe Stock

 

Kedy máte vyššie riziko fibrilácie predsiení?

Riziko fibrilácie predsiení zvyšujú:

 • vyšší vek
 • výskyt fibrilácie predsiení v rodine
 • ochorenie kardiovaskulárneho systému
 • syndróm chorého sínusu
 • vyšší krvný tlak
 • chronická choroba pľúc
 • nadmerná aktivita štítnej žľazy (hypertyreóza)
 • obezita, cukrovka
 • syndróm spánkového apnoe
 • niektoré vírusové infekcie, ktoré spôsobujú zápal srdcového svalu

Vyšší vek – s vekom u vás stúpa riziko kardiovaskulárnych chorôb. Nesprávne životné návyky spôsobujú zmeny na cievach a tým aj na srdci. Tie sa rokmi hromadia a z nenápadných zmien začínajú byť zmeny, ktoré vplývajú na funkciu srdca a ciev.

Výskyt fibrilácie predsiení v rodine – môžu existovať niektoré zdedené vlastnosti kardiovaskulárneho systému, ktoré zvyšujú vaše riziko fibrilácie predsiení. Vedci pripúšťajú čiastočne genetickú príčinu fibrilácie predsiení. Kvôli nej sa vo vašom srdci môžu uplatňovať nesprávne spúšťače elektrickej aktivity na úkor impulzov zo sínusového uzla. Avšak často v pozadí stoja nezdravé návyky týkajúce sa životosprávy, ktoré ste si v rodine osvojili. Tie môžu na vznik fibrilácie vplývať ešte výraznejšie ako genetická predispozícia.

Ochorenie kardiovaskulárneho systému – niektoré choroby, napríklad ateroskleróza, výrazne zvyšujú riziko nedokrvenia srdcového svalu a následného väzivovatenia, ktoré je rizikové pre vznik fibrilácie. Sú aj vrodené choroby srdca, napríklad kardiomyopatia, kde je srdcový sval zmenený z genetických príčin a nesprávne pracuje.

Syndróm chorého sínusu sa prejavuje nesprávnym fungovaním sínusového uzla. Signál, ktorý má uzol tvoriť, sa netvorí správne. Porucha nie je len v sínusovom uzle, ale aj v elektrickom systéme predsiení. Vznikajú tak rôzne poruchy srdcového rytmu, medzi nimi aj fibrilácia predsiení.

Vysoký krvný tlak nadmerne namáha srdce, podobne ako keď nútite akékoľvek iné čerpadlo pracovať proti príliš vysokému odporu. Ľahko tak vzniká nedokrvenie srdca, zmeny svaloviny a fibróza.

Chronická choroba pľúc býva príčinou nedostatočného okysličenia krvi. Podobne ako pri nedokrvení, vzniká v srdcovom svale nedostatok kyslíka. Srdce sa nižšiemu príjmu kyslíka prispôsobuje, ako vie – vznikajú v jeho tkanive zmeny – fibróza. Bunky väziva nie sú také náročné na príjem kyslíka ako výkonné svalové bunky. Žiaľ, nemajú rovnaké vlastnosti.

Akútne infekcie pľúc môžu spustiť fibriláciu predsiení podobným mechanizmom ako chronické choroby pľúc. Aj COVID-19 a fibrilácia predsiení môžu súvisieť. Okrem toho pri tejto infekcii vzniká stav, keď je krv náchylnejšia sa zrážať. Ak trpíte fibriláciou predsiení a máte COVID-19, je dôležité nepodceňovať antikoagulačnú liečbu.

Nadmerná aktivita štítnej žľazy sa prejavuje zrýchlením metabolizmu. Telo pracuje na plné obrátky, srdce bije rýchlejšie. Za týchto okolností je srdce na vznik arytmie náchylnejšie.

Obezita a cukrovka sa spájajú s nezdravým životným štýlom. Ak trpíte obezitou a cukrovkou, vaše cievy trpia a tým trpí aj vaše srdce. Hrozí vám vysoké riziko aterosklerózy. Ateroskleróza je choroba, pri ktorej sa vám v cievach usádzajú tukové usadeniny a cievy sa zužujú. Srdce tak môže trpieť nedostatkom kyslíka a tiež pracovať proti vyššiemu odporu. Opäť sa mení jeho svalovina a vzniká fibróza.

Syndróm spánkového apnoe sa vás týka, ak počas spánku chrápete a máte niekoľkosekundové zastavenie dýchania (apnoe). Ide o poruchu spánku, ktorá nepriaznivo vplýva nielen na vaše srdce, ale aj na celkový stav. V čase, keď nedýchate, vaše telo trpí nedostatkom kyslíka. Cez deň môžete byť unavení, podráždení, nevyspatí, depresívni a možno sa v noci budíte s pocitom nedostatku vzduchu. Pri apnoickej pauze dochádza aj k zníženiu krvného tlaku a pulzu, ktoré sú prirodzeným následkom zníženého prívodu kyslíka. Spánkové apnoe často trápi obéznych ľudí. Výskumy dokázali, že spánkové apnoe sa spája s vyššou pravdepodobnosťou fibrilácie predsiení. Ak vám druhí hovoria, že chrápete, dajte si pozor na svoje srdce. Môžete podstúpiť odborné vyšetrenie v spánkovom laboratóriu.

seniorná pani sa s očakávaním pozerá na výsledok merania tlaku

Zdroj foto: Adobe Stock

 

Čo je paroxyzmálna fibrilácia predsiení?

Niekedy sa fibrilácia objavuje len počas niekoľkých minút, hodín či dní. Následne srdce „preskočí“ znovu do normálneho, tzv. sínusového rytmu. Ak sa fibrilácia predsiení vyskytuje v takýchto záchvatoch, hovoríme o paroxyzmálnej fibrilácii predsiení. Pri náhodne urobenom EKG vyšetrení sa nemusí zistiť, pretože v tom čase vám srdce môže biť normálne. Pri podozrení na takýto typ fibrilácie predsiení zvykne lekár ordinovať viacdňové monitorovanie EKG (tzv. Holter monitoring).

Ak vás trápi paroxyzmálna fibrilácia predsiení, je možné, že časom sa z nej stane permanentná (trvalá) fibrilácia predsiení.

Paroxyzmálnu fibriláciu predsiení môžu spustiť niektoré podnety.

 

Čo môže spustiť fibriláciu predsiení?

Niektoré podnety môžu fibriláciu predsiení spustiť. Dajte si pozor najmä na: 

 • alkohol, najmä nadmerné nárazové pitie, opíjanie sa
 • nadváhu
 • veľké množstvá kofeínu v energetických nápojoch, káve či čaji
 • rôzne drogy, najmä amfetamíny či kokaín
 • fajčenie 
 • nekontrolovaná činnosť štítnej žľazy

Príčina či následok?

Niekedy nevieme, či zmeny na srdci sú príčinou alebo dôsledkom fibrilácie predsiení. Zmeny, ktoré fibrilácia navodí, podporujú nepriaznivé prostredie. Fibrilácia tak udržiava samu seba tým, ako vplýva na srdce.

Čím dlhšie fibrilácia predsiení trvá, tým viac sa zmeny na srdci prehlbujú a tým viac klesá šanca na trvalejšie navodenie sínusového rytmu. Preto je dôležité túto diagnózu odhaliť včas a nasadiť včasnú liečbu v štádiu, keď lepšie zaberá.

seniorný pán s radosťou varí zeleninové jedlo

Zdroj foto: Adobe Stock

 

Fibrilácia predsiení – prevencia

Aby ste znížili riziko fibrilácie predsiení, dodržiavajte niekoľko jednoduchých zásad:

 • Nefajčite, alkohol požívajte len striedmo a v malom množstve.
 • Dbajte na zdravú telesnú hmotnosť vhodnou pohybovou aktivitou a zdravou stravou s dostatkom vlákniny, vitamínov a minerálov.
 • Ak máte ťažkosti so štítnou žľazou, pravidelne chodievajte na kontroly endokrinológovi a užívajte lieky tak, ako ich máte predpísané.
 • Vyhnite sa drogám a nadmerným množstvám kofeínu.
 • Nepodceňujte liečbu vysokého krvného tlaku či srdcovocievnych alebo pľúcnych ochorení.

 

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7462635/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Syndr%C3%B3m_sp%C3%A1nkov%C3%A9ho_apnoe

https://www.webmd.com/heart-disease/atrial-fibrillation/afib-thyroid-disease-link

https://www.webmd.com/heart-disease/atrial-fibrillation/causes-risks-triggers-afib

https://www.nhs.uk/conditions/atrial-fibrillation/causes/

https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/patofyziologie-fibrilace-sini-328416

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE