MUDr. Michaela Macháčová

MUDr. Michaela Macháčová, odborný garant

Životopis

Dosiahnuté odborné vzdelanie

 • 2001 – I. st. v odbore anesteziológia a resuscitácia
 • 2006 – postupová skúška v odbore vnútorné lekárstvo
 • 2007 – euroatestácia v odbore všeobecné lekárstvo
 • od 2014 – externé doktorandské štúdium na LFUK v odbore vnútorné lekárstvo

Certifikáty

 • 2000 – školenie pôrodníckej analgézie
 • 2003 – problematika riešenia akútnej a chronickej bolesti

Spoločnosti

 • viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov www.ssvpl.sk
 • národný reprezentant Slovenska za všeobecných praktických lekárov v medzinárodnej organizácii WONCA www.globalfamilydoctor.com
 • člen svetového výboru WONCA pre nominácie a ocenenia
 • spolupracuje s občianskym združením www.slovenskypacient.sk
 • odborná garantka článkov www.pomoztemi.sk

Dosiahnuté pracovné skúsenosti

 • 1.9.1998 – 31.10.2005 sekundárny lekár OAIM, Nemocnica Topoľčany n.o.
 • 1.11.2005 – 30.6.2006 vedúci lekár centrálnej JIS, Nemocnica Topoľčany n.o.
 • 1.7.2006 – 31.12.2006 lekár International Rescue System s.r.o.
 • sekundárny lekár v dialyzačnom stredisku Topoľčany, B.Braun Avitum s.r.o.
 • 1.1.2007 – súčasnosť všeobecný lekár pre dospelých – MIMAD s.r.o., Krušovská 19, Topoľčany
 • externý učiteľ na Klinike Urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK Bratislava

Publikačná činnosť

 • Spoluautorka: Odborné diagnostické a terapeutické postupy SSVPL: PREVENCIA CIEVNEJ MOZGOVEJ PRÍHODY u pacientov s fibriláciou predsiení
 • Autorka odborných článkov
 • Pravidelne poskytuje rozhovory pre médiá

Kontakt

http://www.lekartopolcany.sk/mudr-michaela-machacova/

machacova@ssvpl.sk

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE