Lieky na riedenie krvi – časté otázky

MUDr. Katarína Kosová | 20.12.2020
počítačová grafika srdca s vyobrazením liekov

Lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá) patria medzi základné lieky napríklad pri fibrilácii predsiení. Môžu vám zachrániť život. Kto musí užívať lieky na riedenie krvi? Aké výhody majú? Na čo si dať pozor, ak užívate warfarín?

 

Čo sú antikoagulanciá?

Antikoagulanciá sú lieky na riedenie krvi. Sú viaceré druhy liekov na riedenie krvi. Niektoré, napríklad nízkomolekulárne heparíny, sa pichajú injekciou pod kožu. Iné, napríklad warfarín alebo priame antikoagulanciá (NOAK), sa užívajú ako tabletky ústami. 

Tieto lieky bránia zrážaniu krvi. Ovplyvňujú tvorbu koagulačných faktorov v pečeni alebo ich aktivitu. 

 

Kto musí užívať lieky proti zrážaniu krvi?

Antikoagulačná liečba je u vás vhodná v prípadoch, keď u vás hrozí riziko nevhodného zrážania krvi alebo máte vytvorenú krvnú zrazeninu. Častou chorobou, pri ktorej musíte užívať antikoagulanciá, je fibrilácia predsiení. Antikoagulačná liečba je odporúčaná aj pri hlbokej žilovej trombóze a jej prevencii, pľúcnej embólii či po náhrade srdcovej chlopne umelou. Niekedy sa užíva aj po infarkte myokardu. 

Antikoagulačná liečba je potrebná niekedy na obmedzený čas, inokedy ju budete užívať celoživotne.

Je veľmi dôležité, aby ste antikoagulačnú liečbu užívali tak, ako vám predpísal váš lekár. V opačnom prípade riskujete veľmi vážne komplikácie – cievnu mozgovú príhodu, embóliu či trombózu alebo infarkty.

 

Čo je warfarín? 

Warfarín je jeden z antikoagulačných liekov. Blokuje tvorbu vitamínu K v pečeni, čím bráni vzniku niektorých koagulačných faktorov. Ide o tie, ktoré sú závislé od vitamínu K. Výhodou warfarínu je užívanie vo forme tabletiek, dobrá vstrebateľnosť, pomerne dlhý účinok, predvídateľný začiatok a koniec jeho pôsobenia. 

Výhodou je tiež možnosť sledovať jeho účinnosť pomocou zisťovania hodnoty INR v krvi a možnosť zablokovať jeho účinok napríklad pri krvácaní alebo pred náhlou operáciou. Nevýhodou je, že jeho účinok je ovplyvnený viacerými potravinami s vitamínom K a je potrebné pravidelne sledovať INR v krvi, čo vyžaduje časté odbery najmä v prvých dňoch, neskôr raz týždenne a pri stabilných hodnotách približne raz za mesiac. Warfarín nesmú užívať tehotné a dojčiace ženy.

 

Čo namiesto warfarínu?

Namiesto warfarínu vám niekedy lekár predpíše priame antikoagulanciá (NOAK). Tiež sa užívajú v tabletkách. Ich výhodou je, že nemusíte chodiť na časté odbery krvi ako pri užívaní warfarínu. Nevýhodou je, že nevieme tak očividne sledovať ich účinnosť, ako je to pri warfaríne, po vynechaní liečby majú rýchly pokles účinku.

Ak vám lekár ide vymeniť warfarín za NOAK, pozorne sledujte jeho odporúčania pri užívaní. Dajte si presne vysvetliť, ako túto zmenu vykonáte. Zvyčajne je najprv potrebné warfarín na 2 dni vysadiť a NOAK začať užívať až potom.

ilustrácia krvného obehu a srdca

Zdroj foto: depositphotos.com

 

Nechcem užívať lieky. Môže fibrilácia predsiení prejsť sama od seba?

Ak lekár u vás zistil fibriláciu predsiení, môže sa stať, že sa vám srdcový rytmus vráti do normálu aj sám od seba. Takémuto typu fibrilácie hovoríme paroxyzmálna fibrilácia predsiení. Je však rizikom ponechať fibriláciu predsiení bez liečby len preto, lebo dúfame, že prejde. Žiaden lekár vám to nebude odporúčať, pretože v čase zistenia nevieme, koľko potrvá. Už po 48 hodinách sa vo vašom srdci môže vytvoriť zrazenina, ktorá je pre vás časovanou bombou a vážne ohrozuje vaše zdravie aj život. 

Či potrebujete antikoagulačnú liečbu pri fibrilácii predsiení, záleží od viacerých rizikových faktorov. Lekár ich vždy berie do úvahy, ak máte fibriláciu predsiení. Určitá malá časť pacientov s fibriláciou predsiení nemusí antikoagulačnú liečbu užívať, ale väčšina áno.

 

Musím držať diétu, ak užívam antikoagulačnú liečbu?

Nemusíte držať obmedzujúcu diétu, ak užívate antikoagulačnú liečbu, ale sledujte príjem určitých potravín. Ak užívate warfarín, mali by ste mať stálejší príjem vitamínu K bez väčších výkyvov. Zistite si, ktoré potraviny obsahujú väčšie množstvo vitamínu K, a tieto konzumujte v približne stabilných množstvách. 

Ak jeden deň zjete väčšie množstvo vitamínu K, nasledujúce dva či tri dni jedzte zeleninu s nízkym obsahom tak, aby za týždeň bolo množstvo vitamínu K približne rovnaké ako predošlý týždeň. Ak chcete dlhodobejšie jesť viac potravín s vyšším obsahom vitamínu K, povedzte o tom svojmu lekárovi, aby ste mohli prispôsobiť dávku warfarínu.

 

Kedy musím užívať warfarín a kedy môžem dostať nové antikoagulanciá?

Niekedy vám lekár namiesto warfarínu odporučí nové antikoagulanciá. Býva to často vtedy, ak sa u vás nedá nastaviť liečba uspokojivo. Napríklad sa hodnoty INR opakovane nedržia v odporúčanom intervale. Iným dôvodom je alergia na warfarín alebo nežiaduce účinky, ktoré majú na vás negatívny vplyv.

 

Ako užívať antikoagulačnú liečbu pred operáciou?

Ak užívate warfarín alebo NOAK, pred operáciou je zvyčajne potrebné túto liečbu zmeniť. O akú zmenu pôjde, závisí najmä od typu operácie a rizika krvácania u vás. Lekár zvažuje riziko krvácania aj riziko vytvorenia krvnej zrazeniny. 

Niekedy sa používa „bridging“, čiže premostenie. Ide o metódu, pri ktorej pred operáciou a po nej budete krátkodobo užívať antikoagulačnú liečbu vo forme injekcií a vo vhodnom čase sa vrátite späť k tabletkám. Tým sa znižuje riziko krvácania a zároveň ste „krytí“ pre prípadnú tvorbu krvnej zrazeniny.

 

Čo je INR a prečo sa vyšetruje? Aká je hodnota INR pri užívaní warfarínu?

INR je skratka International Normalised Ratio. Ide o pomer času zrážania krvi pacienta v porovnaní s časom zrážania normálnej plazmy. INR pri užívaní warfarínu by malo byť 2-3 pri väčšine chorôb, ak máte umelé chlopne, INR má byť 2,5-3,5. U ľudí, ktorí neužívajú antikoagulačnú liečbu, je normálna hodnota INR 0,9-1,2.

 

Zdroje:

https://www.solen.sk/storage/file/article/50bb400de74a9a38a786540e9cbaa0ed.pdf

https://www.texasoncology.com/blood-disorders/anticoagulation-procedures/faq

https://www.angionusch.sk/wp-content/uploads/2016/06/2014-VII-prezentacia-madaric-noak.pdf

http://www.vpl.sk/files/file/XXXIII%20prezentacie%20pdf/sala%20hoepfner/sestricky/13_OLAHOVA%20Pacient%20a%20jeho%20zivot%20s%20AKL.pdf

https://www.cec.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/458988/Guidelines-on-perioperative-management-of-anticoagulant-and-antiplatelet-agents.pdf

 

Odborná garantka článku:

MUDr. MICHAELA MACHÁČOVÁ

Všeobecná lekárka pre dospelých, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

INFORMAČNÁ GRAFIKA

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE